Szkocka Policja i Polacy

POLISH FACEBOOK PAGE LAUNCHES

Polish speakers in Scotland now have the ability to interact with us through a dedicated Facebook site in their native language, thanks to an initiative launched jointly by Chief Constable Sir Stephen House and Polish Consular General to Scotland, Mr Dariusz Alder. The Facebook page allows Police Scotland to deliver a bespoke service to the Polish community in Scotland with an appropriate focus on issues, concerns and engagement which is of interest to them.

Osoby mówiące po polsku mają teraz możliwość interakcji ze Szkocką Policją poprzez stronę Facebooka w języku polskim, wspólnie popartej przez Komendanta Głównego Sir Stephen House i Konsula Generalnego RP w Szkocji Pana Dariusza Adlera.

Polska strona pozwoli Szkockiej Policji jeszcze lepiej służyć polskiej społeczności mieszkającej w Szkocji skupiając się na ich problemach, obawach i relacjach.

https://www.facebook.com/pages/Szkocka-Policja/