Specjalne Walne Zebranie

Scottish Charity No. SCO37551

Uprzejmie informujemy że
Specjalne Walne Zebranie
odbędzie się w Sali przedszkolnej w Szkole Sobotniej
przy St Joseph’s Primary School

1 kwietnia 2017
15.30

Celem zebrania: aby przedstawić państwu zmianę Statutu Związku Polaków.

W roku 2016 Zarząd złożył podanie o zmianę formy prawnej Związku z Charytatywnej Organizacji na tz „Scottish Charitable Incorporated Organisation (SCIO)”
Propozycja została zgłoszona do OSCR (Office of the Scottish Charities Register ) rejestr organizacji charytatywnych w Szkocji. Celem zgłoszenia jest zabezpieczenie dalekiej przyszłości i działania Związku jako Organizacji Charytatywnej.

Przyznano Związkowi numer Charytatywnej Organizacji w roku 2006 –SC037551 i nadal zostaje ten sam.
Przykłady korzyści zmiany statutu są przedstawione poniżej:

• Jako SCIO Związek będzie mógł funkcjonować zgodnie z prawem Szkockim w nowej formie
• Jako SCIO Związek będzie oddzielnym prawnym podmiotem i jego członkowie będą zwolnienie z odpowiedzialności finansowo-prawnych, które w obecnej formie spoczywają na barkach wszystkich członków. Związek dąży do zabezpieczenia członków z finansowych odpowiedzialności.
• SCIO zabezpieczy pracowników w Szkole podczas istnienia Związku i zapewni istnienia Szkoły na przyszłość
• Jako SCIO Związek będzie w stanie skorzystać z pewnych ulg podatkowych

Związek jako Organizacja Charytatywna będzie zarejestrowany pod tą sama nazwą i wszyscy obecni członkowie będą automatycznie upoważnienie do członkostwa w Organizacji Charytatywnej SCIO. Zgodnie z tym, jedyna zmiana będzie prawna forma Związku – wszystkie inne aspekty, cele i członkostwo Związku pozostaną w niezmienionej formie. Konta bankowe Związku i Szkoły zostają jak dawniej.

Special General Meeting

Scottish Charity No. SCO37551

We cordially invite all members to a
Special General Meeting
Which will be held in the Dining Hall of the Infants building
St Joseph’s Primary School

1st April 2017
3.30pm

The purpose of the meeting is to inform the members of the Inverness Polish Association of the change of Constitution.

In 2016 the Committee submitted an application to change the Constitution of the Charity to that of a Scottish Charitable Incorporated Organisation (SCIO)
The proposal to the Office of the Scottish Charities Register (OSCR) is designed to protect the long-term future and activities of the Inverness Polish Association as a Charitable Organisation.

The original registered Charity number, granted in2006, SC037551 remains the same.
The benefits arising from the change to a SCIO are listed below:

• As a SCIO, the Association will continue to function in accordance with the changes in Scottish Charities Law.
• As a SCIO the Association will be a separate legal entity and its members will have the benefit of limited legal liability, which is not the case at present. The Association wants to ensure that all it’s members are protected from personal liability.
• As a SCIO the employees of the Association during the time of its existence and the long –term future of the Saturday School are protected.
• As a SCIO the Association will be in a position to benefit from certain tax and rates relief schemes.

The SCIO will have the same name as the Association and all of the current members will be automatically entitled to become members of the SCIO.
Only the legal form of the Association will change, in all other respects, the aims and purposes and membership of the Association will remain the same. The Bank accounts of the Association and Saturday School remain as before.

Informacja prasowa kampanii „Jesteś u siebie. Zagłosuj”

Polacy coraz chętniej rejestrują się na listach wyborców w Szkocji

Już czwartego maja w całej Wielkiej Brytanii odbędą się wybory samorządowe, tzw. local council elections. Według najnowszych danych, w Szkocji weźmie w nich udział prawie 50 tysięcy Polaków. Kolejni mają czas na rejestrację na listach wyborców jedynie do 17 kwietnia.

Mieszkania socjalne, opieka społeczna, bezpłatna nauka dla dorosłych, wysokość podatku lokalnego Council Tax, transport publiczny – o tych przyziemnych, ale istotnych sprawach w codziennym życiu decydują samorządy lokalne. Kolejne wybory na zasiadających w nich radnych odbędą się 4 maja. Jednak chętni, by w nich głosować, muszą zarejestrować się w spisie wyborców przed 17 kwietnia. Według najnowszych danych, zebranych przez wolontariuszy akcji profrekwencyjnej „Jesteś u siebie. Zagłosuj”, do tej grupy w Szkocji należy jak dotąd 48 757 Polaków – z prawie 100 tysięcy zamieszkałych w kraju.

Jak się zarejestrować w spisie wyborców?

Jak zapewniają twórcy kampanii, rejestracja na listach wyborców w Szkocji jest bardzo prosta i zajmuje jedynie 5 minut. Wystarczy przygotować swój adres zamieszkania i numer ubezpieczenia społecznego NIN. Zarejestrowani do głosowania mogą następnie oddać głos osobiście w lokalu wyborczym, przez pośrednika, lub korespondencyjnie.

Korzyści z udziału w wyborach są ogromne:

„Oczywiście przede wszystkim zyskujemy szansę, by uczestniczyć w procesie demokratycznym i wybrać lidera naszej społeczności. Pamiętajmy też jednak, że miejsce w spisie wyborców to lepszy wynik przy ocenie zdolności kredytowej i gwarancja ominięcia grzywny – w niektórych przypadkach, za brak rejestracji można zapłacić nawet 80 funtów” – mówi jedna z koordynatorek akcji „Jesteś u siebie. Zagłosuj”, Joanna Zawadzka. Continue reading Informacja prasowa kampanii „Jesteś u siebie. Zagłosuj”