Zakończenie Działania Związku Polaków w Inverness

Szanowni Państwo!

Pragniemy informować że zaistniały pewne zmiany w sprawie Związku Polaków w Inverness.

Przez 11 lat Związek prowadził działanie i służył poradą wszystkim przyjezdnym rodakom do Highlandów. W tym czasie pomogliśmy ponad 2500 osobom. Ponieważ wielu z nich znalazło pracę, mieszkanie, nauczyło się języka angielskiego i się zintegrowało, potrzeba na interwencje Związku zanikła. Z roku na rok coraz mniej ludzi zwracało się do nas o pomoc i przez ostatnie dwa lata, tylko kilkanaście osób przyszło do nas po pomoc. Osiągnęliśmy cele naszego statutu, jedynie z braku funduszy finansowych zabrakło centrum polskiego. Po 11 latach Zarząd podjął decyzję zakończenia działania Związku od DZISIAJ (16 go grudnia 2017).

Dziękuję serdecznie wszystkim członkom zarządów za poświęcenie cennego czasu który oddaliście wolontaryjnie na wypełnienie zadań naszego Związku. Polską Szkołę prowadził Związek i – jako prezes założyłam ją 3go maja 2008 r.
Wiele dzieci i młodzieży przeszło przez próg naszej szkoły – w sumie ponad 4000. Cieszymy się że młodzież chociaż nie zapomniała naszych zwyczajów, obchodów i tradycji. Ważne jest dla nas wszystkich żeby nikt nie zapomniał tożsamości i poczucia polskości. Dzięki nieustannej pracy i staraniom Polska Szkoła Sobotnia Inverness, nadal istnieje do dziś. Nauczycielom serdecznie dziękuję i doceniam ich pracę. Jestem wdzięczna za poświęcenie czasu, lojalność i wsparcie. Szkoła jest gotowa do działania przez następne 10 lat pod nową nazwą i pod nowym statutem.

NAZWA SZKOŁY: POLISH SATURDAY SCHOOL INVERNESS SCIO
POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA im ŚW.JANA PAWŁA II I EMIILI PLATER
INVERNESS

CELE ORGANIZACJI SZKOLNEJ
4.1 Postęp w nauce, dzieciom z polskiego pochodzenia i innych etnicznych mniejszości w szkole sobotniej ucząc języka polskiego, historii, angielskiego, środowiska, muzyki, i innych wartościowych przedmiotów pomagających w kształceniu młodych ludzi.
4.2 Aby utrzymać i rozwijać kulturę i dziedzictwo polskie.

Zofia Wierzbowicz-Fraser
Dyrektor szkoły

WRACAMY DO ZAJĘĆ 13go STYCZNIA 2018 O GODZ. 10.00.