Szkoła Nieczynna od 6go-31go Października

Polska Szkoła Sobotnia w Inverness będzie nieczynna podczas przerwy jesiennej od 6go-31go października włącznie.

Wracamy do zajęć 3go listopada, i przygotowujemy się na AKADEMIĘ NIEPODLEGŁOŚCI 10go listopada.

Dyrekcja

Leave a Reply