Dyżur Konsularny 17-18 Maj

Uprzejmie informujemy, że najbliższy dyżur konsularny w Inverness odbędzie się w dniach 17-18 maja br.  Zapisy na dyżur zostaną uruchomione w dniu 3 maja br. o godz. 19:00. Zapisy będą prowadzone przez stronę E-konsulat.

Dyżur odbywa się pod adresem: 30 Huntly Street, Inverness, IV3 5PR (“Polska parafia”)

Zapisy na wizyty w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu oraz zapisy na dyżury konsularne są bezpłatne i odbywają się wyłącznie poprzez ogólnodostępną platformę e-konsulat.

Jednocześnie informujemy, że Konsulat Generalny RP w Edynburgu nie korzysta w tym zakresie z usług żadnych pośredników.

Informujemy, że opłaty należy wnosić w formie postal order wypełnionego na “Polish Consulate in Edinburgh”(nie ma możliwości wniesienia opłaty gotówką ani kartą). Informacje nt. opłat pobieranych przez urząd znajdą Państwo tutaj.

UWAGA: KG RP w Edynburgu informuje, że odbiór paszportów dla osób zamieszkałych w Inverness może nastąpić za pośrednictwem poczty, – osoby wnioskujące o wydanie paszportu powinny dołączyć do przy składaniu wniosku kopertę SPECIAL DELIVERY. Koperta powinna być poprawnie zaadresowana (imię i nazwisko adresata, adres i kod pocztowy!) oraz opłacona (z naklejonym znaczkiem special delivery lub PAID UP TO).  Na każdy paszport wymagana jest odrębna koperta do 100 g. Paszport zostanie odesłany w tej kopercie na wskazany we wniosku o wysyłkę adres pocztowy.

Za błędne zaadresowanie koperty, a tym samym niedoręczenie przesyłki odpowiedzialność ponosi wnioskodawca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.