Walne Zebranie / Annual General Meeting

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy rodzicow, grono pedagogiczne na WALNE ZEBRANIE dotyczące zmian w organizacji Polskiej Szkoly Sobotniej dnia 23go sierpnia o godz 18.00 w Marian Room.

Dyrekcja

Dear Parents and colleagues

You are invited to an Annual General Meeting in connection with organisational changes in the Polish Saturday School, Inverness on 23rd August at 6.00pm in the Marian Room, at St Mary’s Catholic Church, Huntly Street.

Director

Uroczyste otwarcie Polskiej Półki w bibliotece w Inverness 14.00 18 MAJ 2019

Formal Opening of the “Polish Bookshelf” in Inverness Library at 2.00 pm on 18th may 2019

Polska Szkoła Sobotnia wraz z Biblioteką w Inverness  informuje o uroczystym otwarciu “Polskiej Półki” w Publicznej Bibliotece w mieście Inverness. Dzięki owocnej współpracy możemy szerzej poznawać kulturę narodu Szkockiego jak również dzielić się jakże wspaniałą bogatą kulturą Polską

Inverness Public Library together with the Polish Saturday School are pleased to announce the formal opening of the “Polish Bookshelf” in celebration of our mutual co-operation. We hope to learn more about the culture and traditions of Scotland and to share our rich cultural and national heritage of Poland.  

Dyżur Konsularny 17-18 Maj

Uprzejmie informujemy, że najbliższy dyżur konsularny w Inverness odbędzie się w dniach 17-18 maja br.  Zapisy na dyżur zostaną uruchomione w dniu 3 maja br. o godz. 19:00. Zapisy będą prowadzone przez stronę E-konsulat.

Dyżur odbywa się pod adresem: 30 Huntly Street, Inverness, IV3 5PR (“Polska parafia”)

Zapisy na wizyty w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu oraz zapisy na dyżury konsularne są bezpłatne i odbywają się wyłącznie poprzez ogólnodostępną platformę e-konsulat.

Jednocześnie informujemy, że Konsulat Generalny RP w Edynburgu nie korzysta w tym zakresie z usług żadnych pośredników.

Informujemy, że opłaty należy wnosić w formie postal order wypełnionego na “Polish Consulate in Edinburgh”(nie ma możliwości wniesienia opłaty gotówką ani kartą). Informacje nt. opłat pobieranych przez urząd znajdą Państwo tutaj.

UWAGA: KG RP w Edynburgu informuje, że odbiór paszportów dla osób zamieszkałych w Inverness może nastąpić za pośrednictwem poczty, – osoby wnioskujące o wydanie paszportu powinny dołączyć do przy składaniu wniosku kopertę SPECIAL DELIVERY. Koperta powinna być poprawnie zaadresowana (imię i nazwisko adresata, adres i kod pocztowy!) oraz opłacona (z naklejonym znaczkiem special delivery lub PAID UP TO).  Na każdy paszport wymagana jest odrębna koperta do 100 g. Paszport zostanie odesłany w tej kopercie na wskazany we wniosku o wysyłkę adres pocztowy.

Za błędne zaadresowanie koperty, a tym samym niedoręczenie przesyłki odpowiedzialność ponosi wnioskodawca.

Szczęśliwego Nowego Roku 2019

Życzymy wszystkim dzieciom, ich rodzicom/opiekunom szczęśliwego nowego roku. Przypominamy że wracamy do zajęć w Polskiej Szkole w St Joseph’s, 12go stycznia na godzinę 10.00.

We wish all our children, their parents and carers a very Happy New Year. We start back at the Polish Saturday School at St Joseph’s on 12th January at 10.00 am.

School Director