Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego

St Joseph’s Primary School King Street IV3 5DG.

Szkoła sobotnia im Św. Jana Pawła II,
serdecznie zaprasza na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Rejestracja nowych uczniów odbędzie się w przedszkolu od 10:00, 19go sierpnia.
Remont szkoły jeszcze czynny. Brak miejsca na boisku, i bardzo prosimy o parkowanie w Tesco i przyprowadzenia dzieci do szkoły. Dziękujemy z góry!

Dyrekcja

SZANOWNI PAŃSTWO / DRODZY RODZICE!

Informujemy że planowana przeprowadzka do SHIMCA – (siedziba Chińska) jest tymczasowo odwołana.

Gruntowny remont w St Joseph’s ma się rozpocząć w lipcu, a nie w maju.
Normalne zajęcia odbędą się 29go kwietnia od 10.00 – 15.00 w szkole St Joseph’s.

Życzymy pogodnych i miłych Świąt Wielkanocnych.

Dyrekcja

Złoty Krzyż Zasługi

29go marca 2017, Zofia Wierzbowicz-Fraser współzałożycielka Związku Polaków w Inverness i Dyrektor Szkoły Sobotniej została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Nagrodę dla obywatela za ofiarną działalność publiczną nadaną przez Prezydenta Rzeczposoplitej Polskiej otrzymała z rąk Ambasadora RP Dr Arkadego Rzegockiego oraz legitymację od Ministra Edukacji pani Anny Zalewskiej w domu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Edynburgu.

Specjalne Walne Zebranie

Scottish Charity No. SCO37551

Uprzejmie informujemy że
Specjalne Walne Zebranie
odbędzie się w Sali przedszkolnej w Szkole Sobotniej
przy St Joseph’s Primary School

1 kwietnia 2017
15.30

Celem zebrania: aby przedstawić państwu zmianę Statutu Związku Polaków.

W roku 2016 Zarząd złożył podanie o zmianę formy prawnej Związku z Charytatywnej Organizacji na tz „Scottish Charitable Incorporated Organisation (SCIO)”
Propozycja została zgłoszona do OSCR (Office of the Scottish Charities Register ) rejestr organizacji charytatywnych w Szkocji. Celem zgłoszenia jest zabezpieczenie dalekiej przyszłości i działania Związku jako Organizacji Charytatywnej.

Przyznano Związkowi numer Charytatywnej Organizacji w roku 2006 –SC037551 i nadal zostaje ten sam.
Przykłady korzyści zmiany statutu są przedstawione poniżej:

• Jako SCIO Związek będzie mógł funkcjonować zgodnie z prawem Szkockim w nowej formie
• Jako SCIO Związek będzie oddzielnym prawnym podmiotem i jego członkowie będą zwolnienie z odpowiedzialności finansowo-prawnych, które w obecnej formie spoczywają na barkach wszystkich członków. Związek dąży do zabezpieczenia członków z finansowych odpowiedzialności.
• SCIO zabezpieczy pracowników w Szkole podczas istnienia Związku i zapewni istnienia Szkoły na przyszłość
• Jako SCIO Związek będzie w stanie skorzystać z pewnych ulg podatkowych

Związek jako Organizacja Charytatywna będzie zarejestrowany pod tą sama nazwą i wszyscy obecni członkowie będą automatycznie upoważnienie do członkostwa w Organizacji Charytatywnej SCIO. Zgodnie z tym, jedyna zmiana będzie prawna forma Związku – wszystkie inne aspekty, cele i członkostwo Związku pozostaną w niezmienionej formie. Konta bankowe Związku i Szkoły zostają jak dawniej.

Special General Meeting

Scottish Charity No. SCO37551

We cordially invite all members to a
Special General Meeting
Which will be held in the Dining Hall of the Infants building
St Joseph’s Primary School

1st April 2017
3.30pm

The purpose of the meeting is to inform the members of the Inverness Polish Association of the change of Constitution.

In 2016 the Committee submitted an application to change the Constitution of the Charity to that of a Scottish Charitable Incorporated Organisation (SCIO)
The proposal to the Office of the Scottish Charities Register (OSCR) is designed to protect the long-term future and activities of the Inverness Polish Association as a Charitable Organisation.

The original registered Charity number, granted in2006, SC037551 remains the same.
The benefits arising from the change to a SCIO are listed below:

• As a SCIO, the Association will continue to function in accordance with the changes in Scottish Charities Law.
• As a SCIO the Association will be a separate legal entity and its members will have the benefit of limited legal liability, which is not the case at present. The Association wants to ensure that all it’s members are protected from personal liability.
• As a SCIO the employees of the Association during the time of its existence and the long –term future of the Saturday School are protected.
• As a SCIO the Association will be in a position to benefit from certain tax and rates relief schemes.

The SCIO will have the same name as the Association and all of the current members will be automatically entitled to become members of the SCIO.
Only the legal form of the Association will change, in all other respects, the aims and purposes and membership of the Association will remain the same. The Bank accounts of the Association and Saturday School remain as before.