Pasowanie na ucznia

Dnia 26.09.15 r. odbyło się pasowanie na ucznia, dzieci z klasy ”0”. Przygotowane zostało krótkie przedstawienie w którym uczniowie musieli wykazać swoją wiedzę z różnych dziedzin przed królem i królową, na przykład, znany przez każdego wierszyk “Kto ty jesteś? Polak mały”. Następnie pani Dyrektor pasowała dzieci, które oficjalnie dołączyły do grona uczniów naszej szkoły.

Polska Szkoła Sobotnia

WRACAMY DO ZAJĘĆ SZKOLNYCH 31go PAŹDZIERNIKA GODZ 12.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI DO POWROTU do NAUKI i do ZABAWY!

 

NA RAZIE NIE MA WOLNYCH MIEJSC W SZKOLE

Prosimy o zapisy na listę oczekujących.

 

Polska Szkoła Sobotnia im. św. Jana Pawła II

W ST JOSEPH’S PRIMARY SCHOOL, przy KING STREET IV3 5DG

Kontakt do Zofii Wierzbowicz-Fraser tel 07745096059, lub przez stronę www.polness.org.uk

Szkocka Policja i Polacy

POLISH FACEBOOK PAGE LAUNCHES

Polish speakers in Scotland now have the ability to interact with us through a dedicated Facebook site in their native language, thanks to an initiative launched jointly by Chief Constable Sir Stephen House and Polish Consular General to Scotland, Mr Dariusz Alder. The Facebook page allows Police Scotland to deliver a bespoke service to the Polish community in Scotland with an appropriate focus on issues, concerns and engagement which is of interest to them.

Osoby mówiące po polsku mają teraz możliwość interakcji ze Szkocką Policją poprzez stronę Facebooka w języku polskim, wspólnie popartej przez Komendanta Głównego Sir Stephen House i Konsula Generalnego RP w Szkocji Pana Dariusza Adlera.

Polska strona pozwoli Szkockiej Policji jeszcze lepiej służyć polskiej społeczności mieszkającej w Szkocji skupiając się na ich problemach, obawach i relacjach.

https://www.facebook.com/pages/Szkocka-Policja/