DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE!

SZKOŁA SOBOTNIA BĘDZIE NIECZYNNA w PRZYSZŁĄ SOBOTĘ 17/02/2018 Z POWODU PRZERWY WIOSENNEJ „Long Weekend”

Wracamy do zajęć 24go lutego na 10.00

Dyrekcja

POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA im. ŚW. JANA PAWŁA II I EMILII PLATER w INVERNESS

SC037551

DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE!
Wracamy do zajęć 13go stycznia na 10:00.

Zapraszamy do zapisu chętnych studentów, na liście oczekujących, na godz. 10:00 w Sali przedszkolnej. Mamy wolne miejsca w młodszych klasach.

Zapraszamy!
Dyrekcja

Inverness Polish Association Is Closing Down

Dear Friends, Supporters and Colleagues

We would like to inform you that after 11 years of volunteering help, support and advice to the many thousands of Polish migrants who came to Inverness and the Highlands to start a “New Life”, we are closing down as from 16th December 2017. The Committee has taken the decision that there is no longer a need for the help we offer as most people have found work, accommodation and very many have integrated into Highland society with a good command of English. On behalf of the Committee and myself, I thank all those who supported us, all members who gave up their free time in fulfilling our obligations as laid down in our constitution.

The Polish Saturday School was run by the Inverness Polish Association, which as its’ Chairman I started on 3rd May 2008. Very many young people have passed through our school gates – over 4000 in total. A large number of students have also achieved passes in GCSE and A level Polish exams, I thank the hard – working teachers for their efforts. While celebrating the 10th anniversary of our school this May, we assure everyone that the school is ready to move forward and work for another 10 years!

Zofia Wierzbowicz-Fraser
School Director

Zakończenie Działania Związku Polaków w Inverness

Szanowni Państwo!

Pragniemy informować że zaistniały pewne zmiany w sprawie Związku Polaków w Inverness.

Przez 11 lat Związek prowadził działanie i służył poradą wszystkim przyjezdnym rodakom do Highlandów. W tym czasie pomogliśmy ponad 2500 osobom. Ponieważ wielu z nich znalazło pracę, mieszkanie, nauczyło się języka angielskiego i się zintegrowało, potrzeba na interwencje Związku zanikła. Z roku na rok coraz mniej ludzi zwracało się do nas o pomoc i przez ostatnie dwa lata, tylko kilkanaście osób przyszło do nas po pomoc. Osiągnęliśmy cele naszego statutu, jedynie z braku funduszy finansowych zabrakło centrum polskiego. Po 11 latach Zarząd podjął decyzję zakończenia działania Związku od DZISIAJ (16 go grudnia 2017).

Dziękuję serdecznie wszystkim członkom zarządów za poświęcenie cennego czasu który oddaliście wolontaryjnie na wypełnienie zadań naszego Związku. Polską Szkołę prowadził Związek i – jako prezes założyłam ją 3go maja 2008 r.
Wiele dzieci i młodzieży przeszło przez próg naszej szkoły – w sumie ponad 4000. Cieszymy się że młodzież chociaż nie zapomniała naszych zwyczajów, obchodów i tradycji. Ważne jest dla nas wszystkich żeby nikt nie zapomniał tożsamości i poczucia polskości. Dzięki nieustannej pracy i staraniom Polska Szkoła Sobotnia Inverness, nadal istnieje do dziś. Nauczycielom serdecznie dziękuję i doceniam ich pracę. Jestem wdzięczna za poświęcenie czasu, lojalność i wsparcie. Szkoła jest gotowa do działania przez następne 10 lat pod nową nazwą i pod nowym statutem.

NAZWA SZKOŁY: POLISH SATURDAY SCHOOL INVERNESS SCIO
POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA im ŚW.JANA PAWŁA II I EMIILI PLATER
INVERNESS

CELE ORGANIZACJI SZKOLNEJ
4.1 Postęp w nauce, dzieciom z polskiego pochodzenia i innych etnicznych mniejszości w szkole sobotniej ucząc języka polskiego, historii, angielskiego, środowiska, muzyki, i innych wartościowych przedmiotów pomagających w kształceniu młodych ludzi.
4.2 Aby utrzymać i rozwijać kulturę i dziedzictwo polskie.

Zofia Wierzbowicz-Fraser
Dyrektor szkoły

WRACAMY DO ZAJĘĆ 13go STYCZNIA 2018 O GODZ. 10.00.